Osatyökyvyttömyyseläke edellyttää aina, että henkilön työkyky on alentunut (vähintään 40 %). Lisäksi edellytetään, että ja hänen työtulonsa putoavat vähintään 40 prosenttia entisestä työstä. Työaika voi olla enintään 60 prosenttia kokoaikatyön työajasta. Työssäolo ei kuitenkaan ole pakollista, jotta osatyökyvyttömyys voitaisiin myöntää. Eläkkeessä ei ole alaikärajaa.

Osa-aikatyöstä tulee päästä sopimukseen työnantajan kanssa. Koska osa-aikatyön järjestyminen mahdollistaa työssä jatkamisen henkilölle, jolla on riittävä työkyvyn alenema osatyökyvyttömyyseläkkeen saamiseksi, tulee esimiehen mahdollisuuksien mukaan pyrkiä järjestämään hänelle osa-aikatyö. Työajan suunnittelussa tulee huomioida henkilön työkyky, joten pitkät jaksotukset työ- ja vapaa-ajassa, kuten viikko työssä, viikko vapaana, eivät yleensä ole tarkoituksenmukaisia.

Esimerkki 1:

Henkilö on työssä kokoaikaisesti kolme työpäivää ja kaksi työpäivää vapaalla, esimerkiksi maanantaista keskiviikkoon työssä ja osa-aikaeläkkeellä torstain ja perjantain.

Esimerkki 2:

Henkilö on työssä joka päivä, mutta lyhentää päivittäistä työaikaansa.

Osa-aikatyön järjestäminen tapahtuu samoin kuin osa-aikaeläkkeellä.

Ohje osa-aikaeläkejärjestelyistä (Linkki toimii vain kaupungin sisäisessä verkossa.)