Osa-aikaeläkkeelle pääsyn alaikäraja on 60 vuotta, mutta vuonna 1954 tai sen jälkeen syntyneillä 61 vuotta. Työaika on 35-70 % tehtävän kokoaikaisesta työajasta. Ansiot muodostuvat osa-aikatyön palkasta ja osa-aikaeläkkeestä. Osa-aikaeläke on pysyvä järjestely, joka edellyttää aina osa-aikaisen tehtävän löytymistä. Ehdotonta oikeutta osa-aikatyöhön ja osa-aikaeläkkeelle siirtymiseen ei ole. Esimiesasemassa oleva ei voi olla osa-aikaeläkkeellä, vaan hänelle pyritään järjestämään muita tehtäviä.

Esimerkki 1:

Henkilö on työssä kokoaikaisesti kolme työpäivää ja kaksi työpäivää vapaalla, esimerkiksi maanantaista keskiviikkoon työssä ja osa-aikaeläkkeellä torstain ja perjantain.

Esimerkki 2:

Henkilö on työssä kokoaikaisesti viikon ja seuraavan viikon osa-aikaeläkkeellä.

Esimerkki 3:

Henkilö on työssä joka päivä, mutta lyhentää päivittäistä työaikaansa.

Ohje osa-aikaeläkejärjestelyistä (Linkki toimii vain kaupungin sisäisessä verkossa.)

Lue haastattelu:

Täysillä työelämässä mukana