Työtehtävien hoito on mahdollista järjestää myös osa-aikaiseksi. Osa-aikatyömahdollisuuksia ovat osa-aikaeläke, osatyökyvyttömyyseläke, osa-aikalisä ja harkinnanvarainen osa-aikatyö sekä perhevapaisiin kuuluvaosittainen hoitovapaa. Palkka määräytyy työssäoloajan suhteessa.