Kun prosessia pyritään kehittämään jonkin käytännöllisen ongelman ratkaisemiseksi, prosessiin osallistuvien yhteinen keskustelu johtaa

tiedon, osaamisen ja ajattelun tekemiseen näkyväksitiedon ja osaamisen jakamiseenyhteisen ymmärryksen lisääntymiseen ongelmatilanteestavaihtoehtoisten ratkaisujen pohdintaanuusien, luovien ratkaisujen syntymiseenkaikkien osaamisen lisääntymiseen.

Tällaista yhteistä oppimistilannetta nimitetään usein yhteisölliseksi oppimiseksi. Oppivan organisaation kannalta yhteisöllistä oppimista voidaan pitää kaiken osaamisen kehittämisen lähtökohtana.

Lähde:

Poutanen, M. & Savolainen, P. 2008. Oppiva työpaikka.

Lue haastattelu:

Toiselta oppii - kaikki voittavat