Osaavan henkilöstön saanti on turvattava myös tulevaisuudessa. Ennakoivan rekrytoinnin kannalta on merkityksellistä, että eri alojen opiskelijoille markkinoidaan työpaikkoja. Töissä opiskelijat tutustuvat kaupunkiin työnantajana, saavat tietoa kaupungin tarjoamista työmahdollisuuksista sekä kartuttavat työkokemustaan ja oman alan osaamistaan. Opiskelijat voivat tehdä esimerkiksi erilaisia selvityksiä ja kartoituksia sekä toteuttaa projekteja tai muita osaamistaan vastaavia tehtäviä. Henkilöstökeskus tukee kaupungin virastoja ja liikelaitoksia ottamaan ylempää korkeakoulututkintoa suorittavan opiskelijan yksikköönsä.

Lue haastattelu:

”Harjoittelu toi varmuutta työhön”